Aikido Lviv

Шувар split Рейдер Вишиванка T.G.Amigo gas station the grill ibis style Дитяча планета ЯпонаХата

Екзамени в Айкідо Йосінкан

  1. Хто приймає іспити в Академії Айкібудзюцу
  2. Поведінка претендентів під час іспиту
  3. Поведінка учнів після оголошення результатів іспиту
  4. Атестаційні вимоги Айкідо Йосінкан та Академії Айкібудзюцу


1. Інструктори на передодні екзаменів надають рекомендації своїм учням стосовно їх участі в іспитах. Інструктори та (чи) члени інструкторського журі несуть повну відповідальність за прийняті рішення під час проведення іспитів з Айкідо Йосінкан. Інструктори повинні приймати обьективні та справедливі рішення та уникати суперечок під час та після екзаменів. Якщо екзамени приймає інструкторська колегія, спірні питання повинні вирішуватись шляхом відкритого голосування. Останнє слово в прийняті рішення залишається за президентом Академії Айкібудзюцу.
Екзамени на 10 – 4 кю приймає безпосередньо інструктор, у якого навчається даний учень. Інструктори можуть об’єднати свої зусилля та приймати іспити на 10 – 4 кю разом за згодою сторін.

Іспити в Академії Айкібудзюцу проводяться два рази на рік. Іспити проводяться по всій організації в однакові терміни визначені на Інструкторській нараді та затверджені президентом Академії Айкібудзюцу. Іспити на 10 – 4 кю проводяться в додзьо, де викладають інструктори, іспити на 3 – 1 кю та з 1  Дану проводяться в Центральному додзьо.

Іспити на 3 – 1 кю приймає атестаційна колегія інструкторів, учні яких складають іспит. Склад атестаційної комісії затверджується президентом Академії Айкібудзюцу.
Екзамени з 1 Дану складаються студентами Академії Айкібудзюцу особисто президенту Академії Айкібудзюцу за поданням інструкторів Академії Айкібудзюцу.

2. Для кожного айкідзина важливо мати можливість оцінки свого технічного рівня й прогресу в Айкідо. Тому, важливо на екзамені показати прогрес свого технічного рівня, а також сприйняття Айкідо (ментального та духовного рівня). Під час іспиту айкідзину потрібно зосередитись на якісному виконанні технік та продемонструвати сильну, динамічну техніку. Під час іспиту розкриваються технічні, фізичні та духовні показники студента, не на останньому плані  - витривалість, спокій, сміливість та вміння володіти собою. Треба пам’ятати, що кожна людина, яка бере участь в іспиті, складає їх в першу чергу для себе.

Поведінка претендента під час іспиту повинна залишатись спокійною та врівноваженою. Важливо зберігати внутрішній спокій та концентрацію.

Претендент уважно слухає команди та назви технічних прийомів, які оголошуються інструктором на іспиті. Після цього студент приступає до їх виконання. Не дозволяється перепитувати інструктора під час іспиту.
Психологічна нестриманість може бути причиною закінчення можливості складати іспит даним студентом.

3. Оголошення результатів іспита може бути виконано в два способи: відразу після здачі студентом або через декілька днів після здачі іспиту. В другому випадку - результати вивішуються на дошки оголошень в додзьо, де навчаються учні Академії Айкібудзюцу.

Якщо, результати іспитів оголошуються відразу після екзаменів, студент Академії повинен сприйняти свій результат спокійно, без демонстрації зовнішніх емоцій. Після чого подякувати атестаційній комісії чи приймаючому інструктору, своїм колегам по татамі та всім присутнім, незважаючи на результати іспиту. Традицією є запрошення своїх друзів після оголошень результатів іспиту на невеличку святкову вечірку, це, як демонстрація подяки своїм колегам за підтримку.

4. В Академії Айкібудзюцу та Львівській молодіжній федерації Айкідо Йосінкан існують однакові екзаменаційні вимоги під час складання іспиту з Айкідо Йосінкан студентами нашої організації. Ці вимоги є обов’язковими вимогами Міжнародної фундації Айкідо Йосінкан та частково Української федерації Айкідо Йосінкан. Основними вимогами є: чіткі технічні показники, якісні фізичні функції та витривалість адептів Йосінкан Айкідо. Іншими вимогами є: психічна стабільність та врівноваженість, добре розуміння виконання та застосування технік Айкідо. Підхід до фізичних вимог адептів Йосінкан Айкідо може коливатись в залежності від приймаючого інструктора чи приймальної  комісії.